Kolor

11/28/2014

pl. Fajnie jest rozpocząć poranek z Kolorem. Promocję książki mogę uznać za rozpoczętą i to z przytupem. Dzięki Marta za spotkanie w Radio Kolor. eng. It’s cool to start morning with color. Promotion of the book I can consider as started. Thanks Marta for meeting in Radio Kolor.