ZenDriving

Bonneville

pl. Pierwsza oficjalna impreza z Triumphem Bonnevillem – zaliczona!!
W niedzielę razem gościliśmy na pikniku pt. „Bezpiecznie na wakacje” zorganizowanym w stylu Zen, a konkretnie przez Fundację ZenDriving. Miał on na celu uświadomić wszystkim kierowcom zarówno tym 2 jak i 4 kołowym, jak ważna jest koncentracja podczas jazdy.
Organizatorki (bo za całym przedsięwzięciem stały Panie) podkreślały, że najwięcej wypadków dzieje się na prostych drogach oraz ostatnich 20km trasy, kiedy to nasza czujność zostaje uśpiona, bo już myślimy o „domu”.
Razem z Bońkiem weźmiemy sobie tą lekcję głęboko do serca (cylindra) 😉

p.s.
Niezmiernie miło mi było dzielić się z uczestnikami pikniku moim doświadczeniami związanymi z podróżami motocyklowymi. Obecni mieli także okazję usłyszeć trochę więcej o najbliższej wyprawie… na „Dziki Zachód” 😉

ZenDriving – dziękuję za zaproszenie oraz wsparcie!!

 

eng. The first official event with Triumph Bonneville – done!!  On Sunday we spent day together on the picnic  „Safe on Vacation”  in the Zen style…  organized by Foundation ZenDriving. It aimed to raise awareness of the drivers to focus while driving. The organizers emphasized that most accidents happens on the straight road and the last 20km of the trip when our attention is focus on a „home”.  Together with Bonni we will take that lesson to our hearts.

P. S.  I was very pleased to share with the participants of the picnic with my experiences of traveling on motorcycle. They also had the opportunity to hear a little more about my next trip to the „Wild West”.

ZenDriving – thank you for the invitation and your support!

Triumph

Triumph-Bike-Front-Logo-Design

pl. Właśnie otrzymałam wspaniałą informację. Już wiem, jakim motocyklem wyruszę w wyprawę Riding Across America!!! Powiem tylko tyle… od samego początku marzyłam o tej maszynie! Od momentu, kiedy po raz pierwszy się nią przejechałam! Wiedziałam, że tylko ten motocykl może oddać klimat miejsc, przez które będę przejeżdżać, bo łączy klasyczny styl (który kocham) z łatwością prowadzenia, o której mogą pomarzyć użytkownicy chopperów czy cruiserów. Miałam kilka propozycji od producentów motocykli, ale podświadomie chciałam jechać tylko tym motocyklem, bo to prawdziwa legenda, a że trasa będzie przebiegać przez legendarne miejsca to współtowarzyszem nie może być byle, kto… Moi drodzy w podróż dookoła Ameryki wyruszę – Triumphem Bonnevillem.

 

eng. I just got great message. I know which motorcycle I’ll be Riding Across America! I’ll just say that from the beginning I was dreaming about this machine! From the moment when I rode it for the first time! I knew that only this motorcycle can render the atmosphere of the places which I’ll be passing by during my trip. It combines the classic style (that I love) and the easiness of riding (which users of chopper’s and cruiser’s can only dream of). I had a few offers from motorcycle manufacturers but subconsciously I wanted to ride only on that motorbike, because it is a true legend and my road trip will run through fabled places… My dear, my companion around America will be – Triumph Bonneville.

Scroll To Top